Bojownikom Niepodległości-Publikacja w wersji elektronicznej

5,00 

Opis

Zasadniczą historyczną częścią publikacji jest  opis historii III powstania autorstwa oficera przedwojennego Wojskowego Biura Historycznego kpt. dypl. (ppłka dypl.) Adama Przybylskiego.

Historia III powstania kpt. dypl. A. Przybylskiego jest jednym z rozdziałów jego książki pt. „Wojna Polska 1918 – 1921”, którą wydał w 1930 roku Wojskowy Instytut Naukowo Wydawniczy w Warszawie. Poprzez opublikowanie zupełnie neutralnego tekstu, którym był  fragment „Wojny Polskiej 1918 – 1921” twórcy tego katalogu chcieli pokazać ówczesny stan badań historyka wojskowości nad plebiscytem na Górnym Śląsku i powstaniami śląskimi.

Kolejnymi częściami publikacji są:

  • kalendarium najważniejszych wydarzeń historycznych jakie miały miejsce na Górnym Śląsku w związku z plebiscytem i powstaniami, – opis odznaczeń i odznak pamiątkowych nadawanych uczestnikom wszystkich powstań. Opublikowano tu, w zasadzie po raz pierwszy, pełny spis odznaczonych Orderem Virtuti Militari za udział w walkach powstańczych. Podano również nazwiska osób,   które poniosły wybitne zasługi w ramach swojej działalności patriotycznej na Górnym Śląsku i zostały za to odznaczone innym bardzo wysokim odznaczeniem polskim mianowicie Krzyżem Niepodległości z Mieczami,
  •  zarys historii kombatanckich mundurów powstańczych,
  • ilustrowana część katalogowa, w ramach której pokazano eksponaty znajdujące sią na wystawie pt. „Bojownikom Niepodległości”.